Onderwijs Innovatie Groep
 • Wat we doen
 • Careers
 • Klanten en cases
 • Over OIG
 • Contact

De meerwaarde van Perspectief op School

Gericht op samenwerkingsverbanden, ook voordelen voor schoolbesturen en scholen

Perspectief op School (POS) helpt met integraal inzicht voor passend onderwijs. Onze dienstverlening is primair gericht op samenwerkingsverbanden en biedt hen meerwaarde. Ook voor schoolbesturen en scholen zijn er voordelen.

Voordelen samenwerkingsverbanden

De POS modules -kwaliteit, ondersteuning, financiën en communicatie- geven beter, sneller en/of goedkoper antwoord op de kernvragen van elk samenwerkingsverband.

Voordelen module kwaliteit

Met de POS module kwaliteit bepaal je de strategie en maak je deze meetbaar, uitvoerbaar en bespreekbaar.

 • Je krijgt een meetbare koers met smart doelen

 • Je kan betere keuzes maken door integraal inzicht in kwaliteit, ondersteuning en financiën

 • Je kan keuzes onderbouwen met feiten én onderbuikgevoel

Voordelen module ondersteuning

Met de POS module ondersteuning krijg je inzicht in het dekkend netwerk van voorzieningen en de samenwerking met (keten)partners.

 • Je bent minder tijd kwijt met data verzamelen over waar je staat

 • Je hebt meer tijd over voor analyses van resultaten

 • Je voert relevantere dialogen door overzichtelijke rapporten met de juiste info op juiste niveau

Voordelen module financiën

Met de POS module financiën geef je antwoord op de financiële vragen bij inhoudelijke plannen zoals de rechtmatige en doelmatige besteding.

 • Je kan je verantwoorden over de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen

 • Je hebt een transparante begroting die op inhoud en terminologie aansluit bij beleid

Voordelen module communicatie

Met de POS module communicatie zorg je dat alle stakeholders betrokken worden en goed geïnformeerd zijn.

 • Je hebt draagvlak en begrip onder je stakeholders

 • Je kan stakeholders proactief informeren over voortgang

 • Je kan successen vieren

Voordelen voor schoolbesturen en scholen

Ook voor schoolbesturen en scholen biedt Perspectief op School voordelen.

Voordelen voor schoolbesturen

 • Je kan je snel een eenvoudig verantwoorden over de inzet van financiële middelen passend onderwijs voor de basis- en extra ondersteuning (en LWOO in het VO), bijvoorbeeld aan de GMR en OWINSP

 • Je hebt alle inzichten over de resultaten op een rij voor een inhoudelijke dialoog, visitatie of audit passend onderwijs

 • Je kan zichtbaar bijdragen aan de doelen van het samenwerkingsverband

 • Alle scholen voldoen direct aan de eis van de OWINSP van een up-to-date schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Voordelen voor scholen

 • Je kan je snel een eenvoudig verantwoorden over de inzet van financiële middelen passend onderwijs voor de basis- en extra ondersteuning (en LWOO in het VO), bijvoorbeeld aan de MR

 • Je hebt alle inzichten over de resultaten op een rij voor een inhoudelijke dialoog, visitatie of audit passend onderwijs

 • Je kan zichtbaar bijdragen aan de doelen van het samenwerkingsverband

 • Je voldoet direct aan de eis van de OWINSP van een up-to-date schoolondersteuningsprofiel (SOP)

 • Je hebt een overzichtelijk en vergelijkbaar ouderrapport met de ondersteuning van de school

Contact

Wil je meer informatie of weten wat Onderwijs Innovatie Groep voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 06 - 45 16 16 43 of stuur een e-mail naar info@oig.nl.